Çok Yakında

SOKAKTAKİ GENҪLERİMİZ VE BİZ BABALAR

Ekim 12th, 2018 | by Bahadır Güler
SOKAKTAKİ GENҪLERİMİZ VE BİZ BABALAR
Yazarlar
0
Bahadır Güler‘in Kuzey için kaleme aldığı köşeyazısıdır…
Sevgili Kuzeyliler,
Bu ayki yazımda uzun süredir Danimarka kamuoyuna meṣgul eden “Ҫetecilik ve Ҫeteler” olayını kendi
penceremden nasıl gördüǧümü sizler ile paylaṣmak istiyorum. Üzerine birҫok yazı ve kitap yazılmıṣ olan bu konu hakkında kendi tecrübelerimi ve yaṣadıǧım bazı ṣeyleri sizlere sunmak istiyorum.
Yazıma birkaҫ soru sorarak ve bu soruların cevaplarını bulmaya ҫalıṣarak baṣlamak istiyorum.
`Bu genҫler neden sokaktalar? Ne istiyorlar? Bu kısır ve acımasız döngünün iҫerisine nasıl giriyorlar ya da
nasıl itiliyorlar?`
Bu yazıyı yazmaya karar verdiǧimde hiҫ unutmadıǧım, unutamayacaǧım sokakta öldürülen ve birilerini bir hiҫ uǧruna öldüren öǧrencilerim gözümün önüne gelmekte ve bu yaṣanmıṣlıklardan yola ҫıkarak evdeki ”BABA” figürünün ne kadar önemli olduǧunu vurgulamamda sanırım fayda var.
Babalar, biz babalar evde olamayan, olmayan; ҫocukların, özellikle erkek ҫocukların bütün sorumluluǧunu bir ṣey yapamayacaklarını bile bile annelere yıkan biz babalar… Oǧlumuzun bizi yanında bir baba, bir arkadaṣ, bir dost, dertlerini sorunlarını paylaṣacakları bir büyük olarak görmek istediǧinde ya İŞTE ya KAHVEDE ya da baṣka bir yerde olan biz babalar… Onların ihtiyaҫlarını karṣılamanın onlara, en iyi ayakkabıları, giyecekleri almayı sanan; ҫocukların, özellikle erkek ҫocukların bütün sorumluluǧunu ceplerine baba sevgisi yerine biraz daha fazla para koyan biz babalar… Onların paraya ayakkabıya, arabaya, memlekette ya da burada lüks bir daireye ya da yazlıǧa deǧil, bir damla sevgiye ihtiyaҫları olduǧunu anlayamayan babalar…
Veli toplantılarında, veli görüṣmelerinde araziye uyan, toplantıya, sadece toplantıda bulunması iҫin gönderilen anneler ya da ablalar; ҫocukların, özellikle erkek ҫocukların bütün sorumluluǧunu problemler gündeme geldiǧinde baǧırıp, belki de ṣiddet uygulayarak ҫözüm bulacaǧını sanan biz babalar… Oǧullarının sadece birlikte biraz zaman geҫirmek istediǧi, sinemada, oyun parkında, antrenmanda, maҫta beraber olarak bir ṣeyler paylaṣmayı özlediǧi biz babalar…
Babaları tarafından ҫocukken baṣı okṣanmayan, derslerine yardım edilmeyen, yataklarının baṣucunda 10
dakika ”iyi geceler” hikayesi okunmayan evlatlarımız, bizim evlatlarımız, OǦULLARIMIZ, bugün sokakta
bellerinde silahlarla birbirlerini acımasızca kovalamakta, vurmaktalar.
`Bu genҫler neden sokaktalar` sorusunun cevabı iṣte burada… Sevgili Babalar, onları sokaǧa, acımasız ve kuralsız bir hayata (kendine göre kuralları olan) bilmeden terk eden, bizlerin yanlarında olmadıǧımızda, ellerinden tutmadıǧımızda baṣkalarının ellerinden tutacaǧının, yanında olacaǧının hesabını yapamadıǧımızdan; bugün OǦULLARIMIZ ne yazık ki sokaklarda birbirlerine sırf birilerinin cebine biraz daha fazla para girsin diye silah doǧrultmaktalar. Sebep ҫok basit; kim nerede daha fazla uyuṣturucu satacak, kim daha fazla para kazanacak. İṣin acı tarafı kendileri ile konuṣtuǧum bu genҫler sokakta hayatlarının ҫok kısa olduǧunu, kısa bir zaman iҫerisinde ya baṣlarına bir ṣeylerin geleceǧini ya da hapse gireceklerini bilmekteler. İҫeri girdikten sonra bir daha bu acımasız sistemden ҫıkamayacaklarını bilmeden, sırf bir grup kimliǧi, o ҫevre iҫerisinde yer edinebilmek ya da onlara evladım diyebilecek bir babanın yokluǧundan bu gruplara, ҫetelere katılan genҫler bu acımasız ve kısır döngü iҫerisinde deǧirmen taṣlarının arasındaki buǧday taneleri gibi yok olup gitmekteler. İṣin en kötü, acımasız ve yürek yaralayıcı tarafı ise bunların umurlarında olmadıǧını ifade etmeleri ki, aslında gerҫekte bunun böyle olmadıǧını, böyle düṣünmediklerini, böyle hissetmediklerini, her ne kadar sert görünmeye ҫalıṣsalar da gözlerinden okumak mümkün.
`Ne istiyorlar` sorusunu cevabı ise daha düṣündürücü. Kendileri de ne istediklerini bilmiyorlar. Daha iyi bir
yaṣam, toplum tarafından kabul görme yad a aile iҫerisinde saygı kazanma gibi istekler sıralansa da bunlar hep havada kalmakta. Aslında istedikleri, zamanında Danimarka toplumunda sırf aileleri/babaları tarafından yeterli desteǧi göremedikleri iҫin elde edemedikleri sosyal statü, kabul edilmiṣlik, okul sıralarındaki baṣarı ve sistem tarafından potansiyel problem olarak görüldükleri icin dıṣlanmaya karṣı bir baṣkaldırı ile kendilerini farklı bir ṣekilde ifade etme ve gösterme olarak özetlenebilir.
`Bu kısır ve acımasız döngünün iҫerisine nasıl ve neden giriyorlar` sorusunun cevabı ise yüzyılların tecrübeleri ile ortaya ҫıkan atasözlerimizden birinde gizli.
”Bana arkadaṣını göster, sana kim olduǧunu söyleyeyim.”
Babaları tarafından desteklenmeyen, ilgilenilmeyen evlatlarımızın ҫevreleri ve edinmiṣ oldukları arkadaṣları ile karṣılarına ҫıkan örnekler onların bu ҫıkıṣı olmayan sistem iҫerisine girmelerinin en büyük etkenleri.
Burada, toplumun her alanında üstü kapalı gizli ırkҫılıǧı, ayrımcılıǧı ve yabancı genҫleri potansiyel birer
problem olarak gören sistemi tersine ҫocuklarımızın lehine ҫevirmenin bizlerin ve özellikle babaların elinde olduǧunu unutmadan, yılmadan mücadele etmemiz gerektiǧinin bilincinde olarak evlatlarımıza/oǧullarımıza sokaǧa düṣmeden sahip ҫıkalım. Ayaklarına taṣ deǧmesine bile kıyamadıǧımız, gözbebeklerimizi sistemin ve ҫevrenin acımasızlıǧına terk etmeyelim.
Unutmayalim ki bizler, babalar olmadan oǧullarımızın ayakta kalmaları, mücadelelerini kazanmaları ҫok zor.
Gelin kendimize ve ҫocuklarımıza bir iyilik yapalım; ҫocukların, özellikle erkek ҫocukların bütün sorumluluǧunu onlarla bir fincan kahveyi, bir bardak ҫayı, bir parҫa yemeǧi paylaṣalım ve onlara onların yanında olduǧumuzu ve her zaman yanlarında olacaǧımızı gösterelim. Bu hayattan ayrıldıǧımızda onlara birkaҫ bin kron fazla bırakacaǧımıza, gerҫek bir babanın nasıl olması gerektiǧini gösterelim ki geleceǧimiz olan evlatlarımızı ve onların da evlatlarını ṣimdiden kaybetmeyelim.
Unutmayalım ki evlatlarımız bizim dediklerimizi deǧil, yaptıklarımızı yapmaktalar.
EVLATLARIMIZLA HUZUR VE MUTLULUK DOLU GÜNLER GEҪİRMEK UMUDU İLE…
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN…

Yorumlara kapalıdır.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com