Çok Yakında

Husk at søge permanent opholdstilladelse lige så snart du fylder 18…

Eylül 7th, 2016 | by İrem Başaran Ulusoy
Husk at søge permanent opholdstilladelse lige så snart du fylder 18…
Yazarlar
0

18 yaşını dolduranlar süresiz oturma izni için başvursun…

(İREM BAŞARAN ULUSOY’s artikel for KUZEY’s september udgave.)

Jeg har igennem den seneste tid været vidne til en del historier om unge, der er født og opvokset i dk, men som ikke kan få permanent opholdstilladelse, når de fylder 18 år. Selvom man skulle tro at afslagene alene skyldes manglende opfyldelse af reglerne, er flertallet også begrundet i unges manglende viden/information om deres rettigheder inden for emnet. De fleste unge ved først fremmest ikke, at de skal søge om permanent opholdstilladelse, når de fylder 18 år. Mange tror, at så snart man er født/opvokset i DK, så er man per automatik berettiget til permanent opholdstilladelse. Sådan forholder det sig dog desværre ikke i virkeligheden.

I Danmark er man indtil 18 års alderen under forældrenes opholdstilladelse, dvs. at ens opholdsret er betinget af forældrenes opholdstilladelse. Så snart man så fylder 18 og bliver myndig, så er der ikke længere en gyldig opholdsret for vedkommende. Derfor må man nu selv søge. Det et netop her, det går galt for de fleste. Hverken de unge eller deres forældre er opmærksomme på problemstillingen, før de står i situationen. Når Udlændingestyrelsen så sender et informationsbrev, hvilket desværre ikke er tilfældet for alle unges vedkommende. Så kan det være for sent. I brevet bliver de gjort opmærksomme på, at de skal søge om permanent opholdstilladelse, og der bliver i brevet gengivet et langt afsnit med juridiske termer og en del paragraffer, som de fleste ikke kan forholde sig til. Derfor skaber informationsbrevet mere forvirring og frustration fremfor det modsatte. Jeg mener at der er forskellige grunde til, at disse unge bliver klemmelusen mellem på den ene side uvidenheden omkring deres rettigheder og forpligtelser, og på den anden side Udlændingestyrelsens alt for indviklede, mangelfulde og forsinkede informering af de unge.

Ses der på lovgivningen inden for området, så er der en del betingelser, som skal opfyldes, før man kan få permanent opholdstilladelse. Disse regler har på blot 10 år været udsat for utallige ændringer. Den seneste ændring trådte i kraft i begyndelsen af 2016. Problemet er dog, at når jeg taler med de unge omkring reglerne på området, så taler de stadigvæk om de regler, som gjaldt for flere år siden. Dette skaber en del misforståelser og frustrationer, da de jo stadigvæk prøver at opfylde betingelser, som jo ikke længere er gældende på området. Derudover er der desværre heller ikke mange, der er vidende om de særlige rettigheder, lad os kalde disse for lempelser, som de unge mellem 18 og 19 år har. Alt dette skaber blot endnu mere forvirring og skubber en ellers medgørlig proces ud i en ond cirkel, hvor man blevet fastklemt.

Betingelserne er endnu engang strammet op, når man sammenligner de nye betingelser med de indtil december 2015 gældende regelsæt. Hvis man skulle nævne de betingelser, som skaber de største problemer for målgruppen, så er disse, at man ikke længere kan opfylde beskæftigelseskravet igennem studiepoint eller deltidsarbejde. Beskæftigelseskravet kan alene opfyldes, hvis man har haft ordinær fuldtidsarbejde igennem en periode på mindst 2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år. Ved ordinær fuldtidsarbejde skal forstås, at ansættelse som elev eller ansættelse med løntilskud ikke kan medtages under denne betingelse.

En så lang beskæftigelsesperiode for de unge mellem 18 og 19 år er alt for lang tid. Derfor opfylder de fleste per automatik ikke betingelsen. Derfor er dette krav ikke gældende i regelsættet for ansøgere, der søger efter de lempeligere regler. For at kunne benytte sig af de lempeligere regler for de 18 til 19 årige, er der også en del betingelser. Mange kan slet ikke benytte sig af disse, da de simpelthen på grund af uvidenhed omkring reglernes eksistens. Da de så endelig bliver gjort opmærksom på reglerne, kan de fleste ikke opfylde betingelserne, da kravene går helt tilbage til de unges tid fra deres afgangseksamen fra folkeskolen.

For eksempel er en af de vigtigste betingelser for brugen af de lempelige regler, at den unge fra afslutningen af folkeskolen direkte det vil sige uden nogen former afbrydelser går videre på en uddannelse eller kommer i arbejde. Ordet uafbrudt skal tages meget alvorligt, da selv en kort afbrydelse på få dage kan betyde udelukkelse af reglerne. Den unge skal altså så snart folkeskolen er afsluttet straks påbegynde på ny uddannelse, for eksempel erhvervsuddannelse eller gymnasie eller komme i job. Der ses en del afslag, som alene er baseret på at antallet af dage imellem folkeskolen og det videre forløb er for langt. Når ansøgningen afslås på grund af dette, så skal man pludselig vurderes efter de almindelige regler. Det betyder for de fleste at man allerede på forhånd kan forvente et afslag, da man ikke opfylder de meget strikse krav der er.

Jeg mener at området har en meget vigtig betydning for de unge. Derfor vil jeg gå videre emnet og prøve at belyse problemerne nærmere i min næste artikel.

Yorumlara kapalıdır.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com