Çok Yakında

Genc – sagen (C561/14) får praktisk betydning for flere tusinde sager.

Ağustos 7th, 2016 | by İrem Başaran Ulusoy
Genc – sagen (C561/14) får praktisk betydning for flere tusinde sager.
Yazarlar
0

Den meget omtalte Genc sag fra EU-Domstolene har endelig fået ændret udlændingestyrelsens praksis.
Udlændingestyrelsen har i de seneste uger haft travlt med at kontakte familier, der tidligere har fået afslag på deres ansøgninger om familiesammenføringer med børn. De familier, der har fået afslag med henvisning til integrationskravet, kan nemlig få deres sag genoptaget og vurderet på ny. Dette sker som følge af EU- Domstolens meget omtalte Genc sag, der blev afgjort i foråret 2016.
EU Domstolen har fastslået, at integrationskravet (udlændingeloens § 9, stk. 16) ikke kan begrundes og dermed bruges, når kravet kun finder anvendelse efter2-års fristen.

Hvad betyder det for familier, der har fået afslag netop på baggrund af integrationskravet?
Da integrationskravet ikke længere er gældende for disse sager, er det vigtigt at familierne benytter sig af mulighederne for genoptagelse og vurdering på ny. En genoptagelse af sagen vil for de fleste sager betyde at familierne denne gang med stor sandsynlighed vil få familiesammenføring med deres børn. Det er derfor meget vigtigt, at man reagerer på Udlændingestyrelsens henvendelse og giver tilsagn til genoptagelse af deres sager. Hvis man ikke har fået en henvendelse fra Udlændingestyrelsen, men mener at være omfattet af muligheden for genoptagelse, kan rette henvendelse til Udlændingestyrelsen.

Hvad skal man være opmærksom på?
Hvis man stadig har afslagsbrevet fra Udlændingestyrelsen, skal man være opmærksom på, at ethvert afslag begrundet i kravet om vellykket integration (§ 9, stk. 16, og tidligere § 9, stk. 13 eller § 9, stk. 17) skal være angivet i afslaget og dermed giver mulighed for en genoptagelse og revurdering af sagen. Der er tale om ansøgninger om familiesammenføring med børn, der er indgivet i perioden fra den 1. juli 2004 til den 30. Maj 2016. Selvom Genc – sagen omhandler en tyrkisk statsborgere, gælder genoptagelsesmuligheden alle nationaliteters ansøgninger om familiesammenføring med børn.
Denne praksisændring viser endnu engang at tyrkiske statsborgere har særlige rettigheder efter Ankara aftalen. Selvom man fra myndighedernes side ikke vil erkende disse særlige rettigheder, skal det påpeges, at man skal gøre krav på sine rettigheder, uanset, hvad den almene praksis på området er.

Yorumlara kapalıdır.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com