Çok Yakında

Flygtninge HAR ret til menneskelig behandling

Ekim 14th, 2015 | by Ahmet Demir
Flygtninge HAR ret til menneskelig behandling
Yazarlar
0

Flygtninge er mennesker i nød. De må forlade deres fædrelande, de har ikke lyst til at føde deres børn på motorveje eller stationer, men de er mennesker uden land.

Ingen mennesker ønsker at hive deres små og store børn, gravide koner og handicappede familiemedlemmer ud af deres hjem for at rejse over bjerge og gå på alverdens landeveje for at søge tryghed.

Magthavere

Politikere, religiøse magthavere og andre spiller en rolle i for eksempel, krigshærgede lande som Syrien. De går efter politisk, økonomisk og religiøs magt, og det har ingen væsentlig betydning for dem, om det koster uskyldige mennesker livet. De uskyldige betaler en stor pris for magthavernes interesser.

Har uskyldige mennesker ikke ret til tryghed?

De har helt klart og betingelsesløst brug for tryghed ligesom os i vores trygge verden her mod nord. For nogle uger siden så vi flygtningedramaer udspille sig ved Rødby station, hvor flygtninge ville ind i landet eller videre til Sverige. Et par måneder tidligere oplevede vi, at flygtninge blev ofre for menneskesmugleres brutale handlinger, som kostede utallige flygtninges død i havet.

Den danske befolkning viser medmenneskelighed

Danskerne og de etniske minoriteter i Danmark har uden skelen til social- og aldersgrupper tydeligt vist medmenneskelighed over for de flygtninge, der ville ind i landet eller til Sverige for at blive forenet med deres familie. Jeg håber, at landets politikere ser, at den almindelige befolkning tydeligt viser medmenneskelighed over for flygtninge i nød.

Mennesker med ressourcer

I den offentlige debat savner jeg noget om, hvad vi har lært af indvandrernes og flygtningenes historie og deres inklusion i samfundet, som kunne hjælpe kommende flygtninge. I mit arbejde som familiebehandler møder jeg en del nyankomne flygtninge fra Syrien, og det er mennesker med uddannelse. Mange af dem vil være en del af fællesskabet og er ikke interesseret i at blive forsørget af staten.

For at gøre disse flygtninge til en del af vores samfund er mine bud bl.a.

  • At vi skal skabe de nødvendige vilkår økonomisk, boligmæssigt og sprogligt.
  • At vi hurtigt muligt skal få deres børn i vores institutioner.
  • At vi via deres første kontakt med myndighederne præciserer rettigheder og pligter samt vejleder dem i, hvordan de kommer i gang med sprogundervisning og supplerende uddannelsesmuligheder for dem, der har en uddannelse fra hjemlandet.
  • At forældrene skal tilegne sig nødvendige forudsætninger/kompetencer, så de kan hjælpe og støtte deres børn.
  • At vi skal kombinere sprog, arbejde og praktik, så de kan lære det elementære, som er nødvendigt for at klare sig på længere sigt.

Jeg er overbevist om, at et samarbejde mellem myndigheder, virksomheder samt frivillige og humanitære organisationer skaber bedre vilkår for nyankomne flygtninge og deres inklusion. Ikke mindst kan det bygge bro mellem de nyankomne og den danske befolkning til glæde for et harmonisk samfund med ret og plads til forskellighed i et multikulturelt samfund.

Yorumlara kapalıdır.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com