Çok Yakında

Ey vatandaş ‘Getto’ya dikkat!

Mart 19th, 2018 | by Gazete Kuzey
Ey vatandaş ‘Getto’ya dikkat!
Danimarka
0

Ey vatandaş, hükümetin hayata geçirdiği, Türkleri yakından ilgilendiren, insan haklarına aykırı ‘Getto Planı’nı duydun mu? İşte o maddeler…

Danimarka’da hükümetin bundan kısa bir süre önce kamuoyuna açıkladığı ‘Getto planı’ ülkede yaşayan çok sayıda vatandaşımızın günlük yaşamını ve hatta geleceğini etkileyecek. 8 bakanın katılımıyla Kopenhag’ın Nörrebro semtinde bulunan Mjölnerparken konut bloklarında kamuoyuna açıklanan ‘Getto Planı’ 21 maddeden oluşuyor. Getto adı verilen yerleşim bölgelerindeki sosyal yapının Danimarka değerlerini tehdit eder hale geldiğini savunan Başbakan Rasmussen bu blokların çehresinin tamamen değişeceğini, kimin bu bloklarda oturacağının kontrolünün devlet ve belediye yetkililerinde olacağını söyledi. Planın en çok tartışılan maddesi ise bu bölgelerde oturan kişilerin suç işlemeleri durumunda alacakları cezanın ikiye katlanacak olması. Kuzey işte o 21 maddeden bazılarını açıklıyor…

Konut bölgelerinin çehresi değişecek

Getto olarak tanımlanan yerleşim yerlerinde bulunan konutların bakımı, yıkımı ve altyapısal bazı değişikliklerin gerçekleştirilmesi için kaynak ayrılacak. Bazı dairelerin satılması planlanacak. Satış sonunda bu bölgelerde 2030 yılından önce dairelerin en fazla yüzde 40’ı kiralama yoluyla meskûn edilecek. Bu bölgelerde bulunan arsa ve binaların satışının gerçekleşmesi, imar izinlerinin kontrol alınması için önlemler alınacak.
Sorunlu yerleşim bölgelerinin konut sakinleri derneği üzerine hükümetin baskısı artacak.
Hükümet bu yerleşim bölgelerin boşaltılması emrini verebilecek.

Satılan dairelerin kira sözleşmesi iptal edilecek

Konut kiralama şirketlerinin kira sözleşmesi iptalleri konusundaki yetkileri arttırılıyor. Bundan böyle devletin satışa çıkardığı ve sattığı dairelerin kira sözleşmeleri iptal edilecek. Kira sözleşmesi iptal edenlere taşınmaları için makul süre tanınacak, yeni bir kiralık daire önerilecek ve taşınma için ekonomik destek sağlanacak.
Kiralık konut bölgelerinde kimlerin oturacağı kontrol altına alınacak. Sosyal yardımla geçinen ailelere konut bloklarında daire tahsis edilmeyecek. Belediyeler bundan böyle aile üyelerinden birinin 6 aydan fazla sosyal yardım, entegrasyon ödeneği, eğitim kredisi, nakit yardım (Kontanthjaelp), erken emeklilik maaş, işsizlik maaşı ve hastalık parası almış olması durumunda getto olarak tanımlanan konut bölgelerinde bu ailelere daire vermeyecek.

Zorunlu esnek kiralama

Belediyeler ve konut şirketleri kiralama yapacakları zaman kiracıların çalışma ve eğitim durumlarını göz önüne alacak. Sabir işi olan, kalfalık eğitimi almakta lan veya eğitimine devam etmekte olan yurttaşlara kiralama listesinde öncelik verilecek.
Belediyeler nakit ödül
Batı ülkeleri dışındaki ülkelerden gelen göçmenleri eğitime ve iş piyasasına teşvik ede belediyeler ekonomik olarak ödüllendirilecekler.

Polisiye önlemler arttırılacak, cezalar ağırlaştırılacak

Sosyal sorunların ağır yaşandığı bölgelerde polisiye önlemler arttırılacak daha fazla devriye göreve çıkarılacak. Polisin bu bölgelerde nasıl operasyon yapacağı konusunda ulusal bir eylem planı belirlenecek, suç örgütleri liderliğine soyunanlar belirlenecek ve yakın takibe alınacak.

Getto bölgelerinde cezalar arttırılacak

Suç olaylarının yaygın olduğu bölgeleri belirlemede polise yetkili kılınacak ve bölgelerde işlenen suçlara verilen cezalar iki katına çıkarılacak.
Sabıkalı ve suça eğilimli kişilerin getto bölgelerinde daire kiralaması engellenecek. Kiraz sözleşmesinde adı bulunan kişiler ya da bunları aile üyelerinden birinin suç işlemesi durumunda kira sözleşmeleri kolaylıkla iptal edilecek bu kişiler dairelerinden atılacak.

Çocuk ve gençler alanında erken tedbirler (Zorunlu bakım sistemi)

Getto bölgelerinde yaşayan ailelerin çocuklarına, çocuklar 1 yaşını doldurdukları günden başlamak üzere haftada en az 30 saat olmak üzere kreş ve yuvada yer teklif edilecek. Böylelikle göçmen çocuklarının okula başladıkları gün Danca öğrenmiş olmaları sağlanacak. Çocuklarını istenen sürede yuva ve kreşe göndermeyen ailelere verilen çocuk parası kesilecek.

Diğer başlıklar

11. Kreş ve yuvalarda getto bölgelerinden gelen çocuk oranı yüzde 30’u geçmeyecek. Yuvadan yer tahsis edilen çocukların tahsisatı iptal edilecek bunun yerine bu çocuklara başka kurumda yer verilecek. Getto bölgelerinde yaşamayan çocuklara getto bölgelerindeki yuva ve kreşlerde yer verilmeyecek.
12. Son 3 yıl içinde getto bölgesi olarak tanımlanmış bölgelerde bulunan ve göçmen kökenli çocuk sayısının yüzde 30’dan fazla olduğu kurumlardaki çocuklara ana sınıfını bitirdiklerinde Danca dil testi uygulanacak ve bu testi geçemeyen çocuklar 1. sınıfa başlayamayacaklar.
13. Başarısız okullara yaptırım
Devamlı surette başarısız sonuçlar sergileyen ilkokulların ulaşmaları gereken asgari başarı düzeyi uygulaması devreye girecek. Bazı okulların yönetimi devlet tarafından devralınacak ve okulların kapatılmaları gündeme gelebilecek.
14. Ebeveyn sorumluluğu arttırılacak
Yılın bir çeyreğinde yüzde 15’ten fazla devamsızlık yapan öğrencinin ailesine verilen çocuk parası bir çeyrek yıl boyunca iptal edilecek. Mazeretsiz bir şekilde okullardaki sınvalra katılmayan öğrencilerin ailelerine verilen çocuk parası da kesilecek. Okullar sadece devamsızlık yapmayan değil, sınavlara da katılmayan öğrencileri kayıt altına alacak.
15. Liselerdeki öğrenci oranları da kontrol altına alınacak.
Liseler 1. Sınıfa yapılan başvurularda fazla sayıda yabancı kökenli öğrencinin başvurması durumunda kendi paylaştırma kurallarını oluşturup bunları uygulama yetkisine sahip olacak.
16. Terbiye turlarına ceza geliyor
Kendi anadil ve kültürlerini daha iyi öğrensinler diye çocuklarını ana vatanlarına gönderen ailelere de yaptırımlar uygulanacak. Bu ailelerin Danimarka’da ne kadar uzun süre kaldıkları dikkate alınmaksızın 4 yıla kadar şartsız hapis cezasına ve hatta sınır dışı uygulamasına maruz kalabilecekler.
17. Aile içi şiddete verilen cezalar ağırlaştırılacak
Aile üyelerine şiddet uygulayan kişilere verilen cezalar da arttırılacak. BU olaylarda zaman aşımı süresi uzatılıyor ve şiddete maruz kalan kişi 31 yaşına gelinceye kadar zaman aşımı uygulaması kullanılmayacak.
18. Okul ve sosyal kurumlarda çalışan kişiler şiddete uğrayan ya da suça eğilimli çocuklar konusunda devlet yetkililerine haber vermede ihmalkâr davrandıklarında verilen cezalar da arttırılıyor.

Getto tanımlamasının kriterleri

Aşağıdaki listede yer alan 5 özellikten 3’ünü taşıyan ve 1000’den fazla kişinin kaldığı konut blokları “Getto” olarak tanımlanıyor.
1 – Toplu konutlarda yaşayan 18-64 yaş grubu içinde; eğitim altında olmayan ya da iş piyasası ile bağı olmayan nüfus yüzde 40’tan fazlaysa…
2- Batı ülkeleri dışından gelen nüfus oranı yüzde 40’tan fazlaysa…
3- Ateşli silahlar yasası, ceza yasası uyuşturucu suçlarından ceza alan 18 yaş üzeri nüfus oranı yüzde 2.70’i geçiyorsa…
4- 30-59 yaş grubu içinde “sadece temel eğitim” almış olan kişi oranı yüzde 50’den fazlaysa…
5- 15-64 yaş arası vergi mükellefi kişilerin brüt gelirleri tüm belge ortalamasının yüzde 55’inden düşükse… ‘getto’dur…

Yorumlara kapalıdır.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com