Çok Yakında

EMSAL NİTELİĞİNDE ALİ TEZEL

Mayıs 12th, 2017 | by Fazıl Küçük Koç
EMSAL NİTELİĞİNDE ALİ TEZEL
Yazarlar
0

(Sosyal güvenlik uzmanımız Fazıl Küçük Koç’un Kuzey’in Mayıs sayısı için kaleme aldığı yazısıdır…)

Sevgili Kuzey okuyucuları,

Bildiğiniz gibi aylarca köşemizde biz İskandinavyalı gurbetçilere Türkiye’de emeklilik konusunda haksızlık edildiğini dile getirdik, kamuoyunun dikkatini çekerek ilgili makamlara imza kampanyası yolu ile derdimizi anlatmaya çalıştık. Hükümetin çok basit bir düzenleme ile yapacağı konuya bakın hukukçular ne diyor…

Avukat Yavuz Öztürk: 5510 sayılı kanunun 38. maddesine göre malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı; sigortalının 5417, 6900, 506, 1479, 2925, 2926, 5434 sayılı kanunlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklara veya 5510 sayılı kanuna tabi olarak malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girdiği tarih olarak kabul edilir ve bu hususta uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklıdır.
3201 sayılı kanunun 5. maddesinin son fıkrasında “Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, bu kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkedeki ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz’’ hükmü bulunmakta ise de 02.011.1984 tarihinde imzalanan ve 05.12.1984 tarihli 3241 sayılı kanunla onaylanıp 01.04.1987 tarihinde yürürlüğe giren ve Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca yöntemine göre uygulanma önceliğine sahip bulunan 13.12.1999 Kopenhag imza tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin; başlangıç hükmünde her ülke vatandaşlarına eşit davranılması ilkesi getirilmiştir.
Anılan sözleşmenin 33. Maddesi’nin 4. Fıkrası’nda; Danimarka mevzuatına göre hak kazandığı sigorta başlangıç süresi Türk mevzuatına göre de geçerli olacağını açıkça yazmıştır.
Kısacası Danimarka ATP kayıtlarında ilk kez prim ödemesinin Türkiye’de emeklilik işlemlerinde de başlangıç olarak kabul edilerek yapılan haksızlığın giderilmesi gerekir…

EMSAL NİTELİĞİNDE ALİ TEZEL
Karar bir ilk ve Danimarka’da yaşayan yaklaşık 30 bin Türk vatandaşının yanı sıra sözleşmesinde benzer hükmün bulunduğu ve yaklaşık 65 bin Türk vatandaşının yaşadığı İsveç ile yaklaşık 16 bin vatandaşımızın yaşadığı Norveç’teki gurbetçilerimiz için de önemli bir emsal niteliğinde bulunuyor.
Örneğin; sigortalılığa 1980 yılında Danimarka’da başlamış, 1962 doğumlu bir kadın sigortalı Türkiye’den hemen emekli olmak isteğinde en az 7 bin 200 gün prim ödemek zorunda bulunuyor.
Oysa verdiğimiz emsal karara göre dava ile Danimarka’daki çalışma başlangıcını Türkiye’den emeklilikte başlangıç saydırarak 3 bin 600 günle de hemen emekli olabilecek.

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=7892

Sayın Avukat Yavuz Öztürk’ün hukuk diliyle anlatmaya çalıştığı konuda Türkiye’nin sayılı Sosyal Güvenlik uzmanlarından Sayın Ali Tezel de makalesinde kazanılan davanın emsal teşkil edilerek herkese uygulanması gerektiğini ifade ediyor.
Biz kuzey.dk gazetesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Köşemizde yer alan konuyla ilgili imza kampanyası halen devam etmektedir. Bireysel olarak başvurularınızı yapmanız daha etkilidir. Dava ile kazanılan hakların herkese dava açmadan geçerli olabilmesi için ilgililere haklı talebimizi iletmeye devam edelim.

İŞTE O MEKTUP…
İki devlet arasında sosyal güvenlik alanındaki ilişkileri düzenlemeyi arzu eden Türkiye Hükümeti ile Danimarka hükümeti;
İki ülkeden birinin vatandaşlarının diğer ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına göre, o tarafın vatandaşları ile eşit işleme tabi tutulmaları. prensibini teyit ederek,
Bu prensibin yürürlüğe konulması ve bir tarafın ülkesinden, diğer tarafın ülkesine giden her iki ülke vatandaşlarının, ya kendi ülkelerinde bulundukları sırada kendi mevzuatlarına göre kazandıkları hakların korunması, ya da gittikleri ülkede yürürlükte bulunan mevzuatlarla sağlanan muadil haklardan yararlanmalarına olanak verecek tedbirlerin alınmasını arzu ederek…

Yorumlara kapalıdır.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com