Çok Yakında

Emekli maaşı ve yükümlülüğünüz

Ağustos 8th, 2016 | by Fazıl Küçük Koç
Emekli maaşı ve yükümlülüğünüz
Yazarlar
0

(KUZEY Gazetesi Sosyal Güvenlik Uzmanı Fazıl Küçük Koç’un Ağustos sayısı için yazdığı yazıdır…)

Sevgili okuyucular,
’Ülkemizin gelişimine büyük katkısı olan yurtdışı sigortalılarımıza tanınan yurtdışı borçlanması hakkı ile yurtdışında geçirmiş olduğunuz süreleriniz karşılığında Türkiye’de emekli aylığı hakkını elde etmiş bulunmakt,asınız. Yıllardır beklediğiniz ve hayalini kurduğunuz emekliliğinizden dolayı sizi tebrik eder, yaşamınızın bu dönemini sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmenizi temenni ederiz.’
Bu yazıyı aldınız. Peki 3201 sayılı kanuna göre aylık bağlandıktan sonraki hak ve yükümlülükleriniz neler? Aşağıdaki başlıklar altında aylık bağlandıktan sonraki süreçte HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ konusunda faydalı bilgileri bulacaksiniz.

’AYLIK BAĞLANDIKTAN SONRA UZUN SÜRELİ YURTDIŞINDA BULUNMA’
Aylığın bağlandıktan sonraki süreçte 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulunmanız halinde, yurtdışında çalışıp çalışmadığınızı ve ikamete dayalı sosyal yardım ödeneği alıp almadığınızı gösterir belgeleri, kurumumuz www.ssk.gov.tr internet sitesinde “Emeklilik – Form ve dilekçeler” başlığı altında yeralan “3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi” ile birlikte 6 aylık sürenin dolduğu tarihten sonra 3 ay içinde size aylığı bağlayan kurumunuzun ünitesine vermeniz gerekmektedir. 6 aydan daha uzun süre yurtdışında bulunduğunuz halde, yurtdışında çalışıp çalışmadığınızı ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadığınızı gösterir belgeleri, 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi ile birlikte, süresi içerisinde Kuruma vermediğiniz tespit edildiğinde, aylığınızın, bildirim yapmaksızın sözkonusu belgelerin intikaline kadar durdurulması söz konusudur.’’
Aylığınız size bildirilmeden kesilebilir.

’AYLIK BAĞLANDIKTAN SONRA YURTDIŞINDA ÇALIŞMA’
“Yurtdışında geçen sigortalılık sürelerinizi borçlanmak suretiyle tarafınıza aylık bağlandıktan sonra yurtdışında çalışmanızın ve sigortadan muaf cuzi çalışmanızın (kısa süreli çalışma) olmaması, ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almamanız gerekmektedir. Aylık bağlandıktan sonra tekrar yurtdışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmanız, ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almanız halinde aylığınız, tekrar çalışmağa başladığınız veya ikamete dayalı bir ödenek almağa başladığınız tarihten itibaren kesilir. Yabancı bir ülke mevzuatına tabi çalışmanız, ikamete dayalı bir sosyal yardım ya da ödenek almanız halinde ise kurumumuza derhal bildirmeniz gerekmektedir.”
Yukarıdaki metin SGK YURTDIŞI BORÇLANMA AYLIKLARI adlı broşürden alınmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere; kurum ister ise yukarıdaki hallerde yeniden belge talebinde bulunabilir. Biz gurbetçiler bu ve benzeri talepler karşısında yeniden belge temin edilmesi, bu belgelerin yeminli terçümanlarca çevirilerinin yapılması, bu çevirilerin konsolosluklarca tasdiklenmesi gibi zahmetli ve masraflı süreçleri yaşamak zorunda bırakılıyoruz.
Danimarka’dan emeklilik için başvuru yapan gurbetçilerimizden; ilk başvurularında yurtdışı hizmet belgesi istenmektedir. Başvuru yapanların birçoğu zaten emekli ya da erken emekli. Bu kişilerden aylık bağlanmadan önce şu belgeler; yurtdışında son bir ay içeriside alınmış; çalışarak para kazanmadığını, ikamete dayalı sosyal yardım almadığını, üzerine bir işyeri olmadığını gösterir bir belge istenmektedir.
Konuyla ilgili Kuzey.dk olarak yaptığımız araştırmada aşağıdaki sonuca ulaşmış durumdayız.
1. Sosyal yardım almayan birisi sosyal yardım dairesine başvurduğunda; “Böyle bir belge veremeyiz, zaten sen bizim kayıtlarda sosyal yardım alan birisi olarak kayıtlı değilsin ki sana böyle bir belge verelim- bizim yasal olarak sana böyle bir belge düzenleyip verme görevimiz de yoktur’’ şeklinde bir yanıt alınmıştır.
2. Konuyla ilgili konsolosluk yetkilileri ise şu cevabı verdi: “Sayın Koç,
SGK tarafından talep edildiği belirtilen belgelerin bizzat vatandaşlarımızca veya vekilleri aracılığıyla temin edilmesi gerekli görülmektedir. Sözkonusu belgelerin Konsolosluk şubemizde kayıtlı tercümanlar tarafından tercüme edilmesi halinde, ücret karşılığı Konsolosluk şubemizce tasdiki imkan dahilindedir. Diğer taraftan, hizmet belgesi taleplerinde daha önce ilan edildiği şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. Buradan hareketle emeklilik başvurusu yapıp, kendilerinden yukarıda sözü edilen belgeyi talep edilenlerin yapabilecekleri sadece bir yol kalmaktadır. O da gelir vergisi beyannamesi (ARSOPGORELSE) ya da öngörülen vergi beyannamesinin (FORSKUD OPGORELSE) çevirilerek tasdiklenip ilgili SGK il müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.”
Bir sonraki yazımızda bir takım haksızlıkların ele alındığı konuları işlemeye çalışacağız. Kuzey Gazetesi ve kuzey.dk’yı takip edin.

Yorumlara kapalıdır.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com