Çok Yakında

Du behøver ikke være dansk statsborger for at stemme til kommunalvalget

Kasım 2nd, 2017 | by Emre Ergül
Du behøver ikke være dansk statsborger for at stemme til kommunalvalget
Danimarka
0

Emre Ergül

Vi skal til stemmeurnene for at vælge medlemmer til byrådene i de 98 kommuner d. 21. november i år. I 37 af de 98 kommuner i Danmark stiller 96 nydanskere med oprindelse i Tyrkiet op. Hvis man ser på antallet af opstillede kandidater med tyrkisk baggrund, kan man få et indtryk af, at de går op i kommunalvalg, men en anden statistik fortæller noget helt andet. Det er nemlig kun omkring 53 % procent af vælgerne med tyrkisk baggrund, der stemte ved kommunalvalget i 2013.

Det kan være manglende information eller viden, der er skyld i at nydanskere generelt ikke finder vej til stemmeurnene ved kommunalvalget. Mange tror, at de ikke kan stemme, fordi de ikke er danske statsborgere.

I Danmark er det forskelligt fra valg til valg, hvem der kan stemme. Når man skal stemme til folketingsvalg, så er det kun danske statsborgere, der kan stemme. Derfor tror mange, at det også er sådan med kommunalvalg. Men det er forkert. Du kan stemme, hvis du har boet tre år i Danmark.

Til kommunalvalg kan alle stemme, hvis man lever op til disse tre krav:

Du skal være fyldt 18 år

Du skal bo i Danmark nu

Du skal have boet i tre år i Danmark, Grønland eller Færøerne.

Journalist stiller også op

Sadi Tekelioglu, som er kendt for at have søsat flere aviser siden 2002, og oversat flere danske bøger til tyrkisk stiller også op til kommunalvalget d. 21. november.

Kuzey har talt med Sadi Tekelioglu, som stiller op for Alternativet i Gladsaxe Kommune, hvor han har boet siden 1994.

Hvad er grunden til, at du valgte at stille op?

Politik og journalistik overlapper hinanden på mange punkter synes jeg. Jeg har jo arbejdet med formidling af nyheder til tyrkere i snart 15 år. I den periode har jeg haft en rigtig god insigt i problemer, der vedrører minoriteterne i Danmark. Jeg har i lang tid overvejet at gå i politik og må sige, at jeg er blevet opfordret til det mange gange. Jo, jeg valgte at gå i ind politik, fordi jeg synes vi, både landspolitisk og lokalpolitisk, står over for store udfordringer socialt, økonomisk, og miljømæssigt. Også integration af flygtninge og indvandrere fylder mere og mere i vores dagligdag. Jeg vil være med til at producere løsninger til disse.

Der er vel grænser for hvad man kan ændre i samfundet ved kommunalpolitik?

Ja, det er principielt rigtigt. Der er selvfølgelig grænser, men det man kan opnå lokalpolitisk er med til at forme landspolitikken. Lad os tage bandekriminalitet for eksempel. Det er blevet et stort diskussionsemne blandt politikerne på Christiansborg.  Man kunne faktisk med intensiv kommunal indsats forhindre, at mange unge gik ind i bander. Mange kommunale tiltag går faktisk hen og udvikler sig til landspolitisk emne. Derfor er kommunalpolitik vigtig. Især for nydanskere, som kan synes, at deres stemmer ikke bliver hørt i politikse diskussioner.

Der er mange kandidater, som stammer fra Tyrkiet, men halvdelen af tyrkiske nydanskere stemmer ikke. Hvordan kan man forklare dette paradoks?

Ja det er meget interessant. I 37 kommuner, heraf mange indvandrertætte, kan man se, at integrationen på det politiske område i hvert fald lykkedes. Men herboende tyrkere og kurdere viser ikke den samme interesse for dansk politik, som de viser over for tyrkisk politik. Jeg kender mange der rejser hele vejen fra Jylland til den tyrkiske ambassade for at stemme til det tyrkiske parlamentsvalg eller folkeafstemninger, men de gider ikke bruge en lille time til at afgive deres stemmer her i Danmark. Og det er ærgerligt, fordi kommunalvalg handler netop om de mange daglige problemer og forhold som borgere står over for i hvezrdagen. Det kan være sundhedsområdet, uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet. Det tager lang tid at løse disse problemer landpolitisk, men kommunerne har jo stort ansvar på disse områder.

Hvad med integration?

Integration i sig selv er ikke et fokusområde for mit vedkommende. Hvis man udelukkende arbejder for integration kan man ikke løse dette problem. Hvem skal integreres? Eller hvad er det, der gør at integrationen halter?

Jeg synes, hvis man fokuserer på områder, som jeg nævnte lige før, kan man nå langt. Hvis man arbejder for bedre service, for sundhed, beskæftigelse, uddannelse til alle, har man allerede nået langt. Fokus på etnisk afstamning, religiøst tilhørsforhold løser ikke integrationsproblemer. Jeg har fulgt integrationsområdet qua mit journalistiske arbejde og har efterhånden erfaret, at integrationssnak blandes med religionssnak og det gør diskussionen og debatten meget vanskelig. En sekulær integrationsdebat er meget mere givende synes jeg.

Hvordan tror du nydanske kandidater klarer sig d. 21. november?

Jeg tror, Huseyin Arac og Bunyamin Simsek i Aarhus får et godt valg igen. Hvis Alternativet også får et godt valg og forhandlinger om borgmesterposten ender med fordel til Venstre i Aarhus kan Bunyamin Simsek endda erobre borgmesterstolen. Sadik Zeki Topcu i Ringsted er også en af de sikre kandidater på genvalg. I København stiller Taner Yilmaz ikke op i år.

Der har været tyrkiske byrådsmedlemmer i Københavns Byråd i de sidste 4-5 perioder. Nu er der kun to kandidater med tyrkisk-nydansk baggrund, og de er fra enhedslisten og SF. Deres placering og deres partiers performance er afgørende for, om vi kan have tyrkisk nydansk plads i byrådet i København.

Alternativet stiller op til kommunalvalget første gang. Mange af deres kandidater er uerfarne, men der er stor tilslutning til og nysgerrighed omkring Alternativet i kommunalpolitik. Deres første deltagelse kan være både en fordel og ulempe. Hvis de får et godt valg kan de ændre sammensætningen i kommunerne meget og endda bryde mange års fastlåste politiske konstellationer.

Hvad med dig? Hvad vil du opnå i Gladsaxe?

Gladsaxe er blandt landets 20 største kommuner, hvad angår indbyggertal. Kommunen er nabo til Københavns Kommune, men der er alt for få store kulturelle arrangementer i kommunen. Jeg vil arbejde for, at Gladsaxe Kommune får et stort kulturhus, hvor der igen kan være opera, ballet, teater osv. Det er en god kommune; der er mange gode muligheder for alle der gerne vil dyrke deres interesse, men større kulturelle begivenheder skal Gladsaxeborgere til København for at opleve.

Jeg vil også arbejde for at gøre folkeskolen mere attraktiv og rummelig, så de kan spille bedre rolle i integrationsarbejdet, og de unge ikke bliver tiltrukket af banderne. Foreningsliv vil jeg også gerne arbejde for. Der skal være flere foreninger, der samler minoriteter og unge i det hele taget, og deres tilbud skal være mere varieret, end det er i dag.

Yorumlara kapalıdır.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com