Çok Yakında

Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki bazı Sosyal Güvenlik hakları

Temmuz 6th, 2017 | by Gazete Kuzey
Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki bazı Sosyal Güvenlik hakları
Danimarka
0

Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki bazı Sosyal Güvenlik haklarına ilişkin yapılan duyuru ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla.
T.C. Kopenhag Büyükelçiliği
DUYURU

Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizdeki emeklilik ve sağlık hizmetleriyle ilgili talepleri, 22.05.1985 tarihinde yürürlüğe giren 08.05.1985 tarihli ve 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” ile 03.12.1999 tarihinde imzalanan ve 01.12.2003 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi” hükümleri çerçevesince ele alınmaktadır.

 

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmış ülkelerdeki hizmetlerini bu Kanuna göre borçlananların sözleşme yapılan ülkedeki ilk defa çalışmaya başladıkları tarihin Türkiye’de sigortalılık başlangıcı kabul edilmeyeceği, ancak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişten önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunması halinde akit ülkedeki ilk defa sigorta girişinin Türkiye’ de sigorta başlangıcı kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, “Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nde Türk sigortasına girişten önce Danimarka’da ilk defa çalışmaya başlamanın Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel bir hüküm bulunmadığından Danimarka’da ilk defa çalışmaya başlamanın Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi mümkün olamamaktadır.

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı arasında akdedilmiş olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 2’inci maddesinin ikinci fıkrasında Türkiye Cumhuriyeti bakımından Genel Sağlık Sigortası (GSS), maddede sayılan sigorta kolları içerisinde yer almadığından Danimarka’da bulunan vatandaşlarımızın sözleşme kapsamında GSS’den yararlanma imkânları bulunmamaktadır.

 

Danimarka’daki vatandaşlarımızın bu konulardaki talepleri ve beklentileri, Büyükelçiliğimiz tarafından bu konuda yetkili kurumların dikkatine getirilmiştir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Kopenhag Büyükelçiliği

Yorumlara kapalıdır.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com